หอพักโกสุมพิสัย /หญิง

สัญญาเช่า 1 ปีการศึกษา (ปีต่อปี)

ประเภทห้องพัก(ปรับอากาศ) ราคาต่อห้อง จำนวนผู้เข้าพักต่อ 1 ห้อ

 • รายปี              พัก 3 คน         ปีละ   16,200 บาทต่อคน         
 • รายเทอม         พัก 3 คน         ปีละ   5,400  บาทต่อคน
 • ซัมเมอร์           พัก 3 คน         เทอมละ  2,160  บาทต่อคน
 • ค่าประกันห้องพัก  จำนวน  1,000 บาทต่อคน
 • ค่าไฟฟ้า  หน่วยละ  5 บาท(คิดตามมิเตอร์ใช้จริง)
 • ค่าประปา  100 บาทต่อคนต่อเดือน

ประเภทห้องพัก(พัดลม) ราคาต่อห้อง จำนวนผู้เข้าพักต่อ 1 ห้อง

 • รายปี              พัก 3 คน         ปีละ   12,000 บาทต่อคน         
 • รายเทอม         พัก 3 คน         ปีละ   4,000  บาทต่อคน
 • ซัมเมอร์           พัก 3 คน         เทอมละ  1,600  บาทต่อคน
 • ค่าประกันห้องพัก  จำนวน  1,000 บาทต่อคน
 • ค่าไฟฟ้า  หน่วยละ  5 บาท(คิดตามมิเตอร์ใช้จริง)
 • ค่าประปา  100 บาทต่อคนต่อเดือน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • ห้องโถง
 • โต๊ะ , เก้าอี้
 • ตู้น้ำหยอดเหรียญ
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • ปลั๊กไฟ
 • ห้องน้ำ

การรักษาความปลอดภัยและความสะอาดของหอพัก

 • อยู่ภายในมหาวิทยาลัย  
 • มีรถรางผ่านหน้าหอ
 • มีเซเว่นอีเลฟเวนใกล้กับหอพัก
 • มีโรงอาหาร(ตลาดน้อย)ใกล้กับหอพัก

ระยะทางระหว่างหอพักและมหาวิทยาลัย

 • อยู่ภายในมหาวิทยาลัย  
 • มีรถรางผ่านหน้าหอ
 • มีเซเว่นอีเลฟเวนใกล้กับหอพัก
 • มีโรงอาหาร(ตลาดน้อย)ใกล้กับหอพัก
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
 • +66 (0) 4 37 544 18
 • [email protected]