หอพักเครือข่ายสีเขียว (Green dormitory) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หอพักหญิงพลอยภัทรา

หอพักเครือข่ายสีเขียว (Green dormitory) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หอพักสตรีเดอะณิช

หอพักเครือข่ายสีเขียว (Green dormitory) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หอพักลาวัณย์รีสอร์ท / หอพักลาวัณย์ ปาร์ควิลล์ 3

หอพักเครือข่ายสีเขียว (Green dormitory) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หอพักหญิงสุมลรัตน์

หอพักเครือข่ายสีเขียว (Green dormitory) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หอพักชาย – หญิงเซนเตอร์เพลส 1+2

หอพักเครือข่ายสีเขียว (Green dormitory) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม