ติดต่อสอบถาม

งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร

สำนักงานชุดพักอาศัยบุคลากร ชั้น 1 อาคารชุดพักอาศัย 3 กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ 043-754419
ภายใน 1712,1713

สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • [email protected]