หอพักมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ขามเรียง (มอใหม่) หญิง

หอพักมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ขามเรียง (มอใหม่) ชาย

หอพักมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ในเมือง (มอเก่า) หญิง

หอพักมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ในเมือง (มอเก่า) ชาย