หอพักมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ขามเรียง (มอใหม่) หญิง

หอพักมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ขามเรียง (มอใหม่) ชาย

หอพักมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ในเมือง (มอเก่า) หญิง

หอพักพุทธรักษา(หอพักอินเตอร์)
Bhuttharaksa Dormitory (International Dormitory)

หอพักพุทธรักษา /หญิง
ห้องน้ำในตัว

หอพักอินทนิล(หอพักอินเตอร์)
Inthanin Dormitory (International Dormitory)

หอพักอินทนิล /หญิง
ห้องน้ำในตัว

หอพักมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ในเมือง (มอเก่า) ชาย

หอพักมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ในเมือง (มอเก่า)
หอนิสิตรวม(ชาย/หญิง)

หอพักปาริชาติ (หอพักอินเตอร์)
Parichat Dormitory (International Dormitory)

หอพักปาริชาติ / (หอพักอินเตอร์)หอนิสิตรวม(ชาย/หญิง)
ห้องน้ำในตัว

หอพักการเวก (หอพักอินเตอร์)
Karawek Dormitory (International Dormitory)

หอพักการเวก /(หอพักอินเตอร์)หอนิสิตรวม(ชาย/หญิง)
ห้องน้ำในตัว