รายชื่อเข้าพัก และ

แนวปฏิบัติการเข้าพักงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

 

หอพักที่เปิดให้เช่า ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

1. แนวปฏิบัติในการเข้าพักในหอพัก ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564
1.1 เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 -21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.-17.00 น.
1.2 บัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่รายงานตัวเข้าหอพัก ให้ชำระค่าประกันกุญแจห้องพัก ห้องละ 100 บาท
1.3 แจ้งชื่อ-สกุล ห้องพัก และรับกุญแจห้องพักได้ที่หอพักกุดรัง (สำนักงานหอพักกุดรัง ชั้น 1)
1.4 กรณีมีเพื่อนหรือญาติเข้ามาพักด้วย ให้แจ้งที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพักในวันเข้าพัก
1.5 กรณีขอเข้าหอพักหลังเวลา 17.00 น. ให้ติดต่อที่คุณดวงกมล ดวงประทุม หมายเลขโทรศัพท์ 095-3830592
1.6 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ให้คืนห้องห้องที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ไม่เกินเวลา 20.30 น. ยกเว้นคนที่ขอพักต่อเป็นรายวัน ให้คืนห้องพักหลังจากครบกำหนดตามที่แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ไว้แล้วก่อนเข้าพัก
2. อุปกรณ์ที่จัดสรรในห้องพัก
ผ้าห่ม จำนวน 2 ชุด
ผ้าปูที่นอน จำนวน 2 ชุด
หมอน จำนวน 2 ชุด
ปลอกหมอน จำนวน 2 ชุด
น้ำดื่ม/กระดาษชำระ/สบู่ก้อนเล็ก (บริการฟรี)
**หากเกิดการชำรุดสูญหายของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดสรรภายในห้องพัก ให้รับผิดชอบค่าเสียหายตามราคาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หมายเหตุ : Username ให้ใช้อีเมล์ที่ใช้สมัครจองห้องพัก ส่วน Password ให้ใช้รหัสนิสิต
สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลห้องพักเพิ่มเติมได้ที่ 043-754418, 043-754305