ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ สถาบันวิจัย 
Read more
นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน สามารถสมัครผ่านระบบ 
Read more
(สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน)
Read more
หลักการและเหตุผล ในการใช้ชีวิตของนิสิตในหอพัก 
Read more
เชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ยังหาหอพั 
Read more
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • servicedorm.msu@gmail.com