ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 20 พฤศจิกาย 
Read more
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการประกวดห้องพักสีเขียว 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตจากชมรมสานสายใยร 
Read more
และเขตพื้นที่ในเมือง (Downtown Campus) ระหว่า 
Read more
ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2566 ณ อ 
Read more
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสมัครเข้าหอพัก รอบที่3 
Read more
นิสิตที่สมัครหอพักมหาวิทยาลัยและชำระค่าบำรุงห 
Read more
ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2566 ณ อ 
Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม– การยื่นคำร้ 
Read more
นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน สามารถสมัครผ่านระบบ 
Read more
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • [email protected]