ข่าวกิจกรรมล่าสุดทั้งหมด

“MSU DORM HOUSE PARTY 2024”

“MSU DORM HOUSE PARTY 2024”

“ชมหนังกลางแปลง งาน MSU DORM HOUSE PARTY 2024”

“ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาชาวหอสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566”

“การประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 1/2667”

“MSU OPEN HOUSE 2023”

“Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว”

วันนี้ (11 ตุลาคม 25656) เวลา 10.00 น. งานบริ 

กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพักภาคเรียนที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 20 พฤศจิกาย 

มมส รับโล่รางวัลโครงการ “มหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตจากชมรมสานสายใยร