มมส จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) และการฝึกใช้อุปกรณ์เครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ)

เมื่อวันนี้ (26 เมษายน 2566) เจ้าหน้าที่ งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในการให้บริการในสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการฝึกใช้อุปกรณ์เครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ) ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวนิตยา ชินพร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวสุภาวรรณ ไชยแสนท้าว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้ง นางสาวทัพรัตน์ แซ่อั้ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สินค้า AED Philips และนายสุทัศน์ เลี่ยนพานิช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ภาพ:ข่าว เพจ Mahasarakham University Thailand

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • servicedorm.msu@gmail.com