การยื่นคำร้องขอรับเงินคืน ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid 19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– การยื่นคำร้องการคืนเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid 19
https://e-office.msu.ac.th/finfo…/file/ENROLL-COVID-19.pdf

– การยื่นคำร้องการคืนเงินค่าบำรุงหอพักตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid 19
https://e-office.msu.ac.th/finform…/file/DORM-COVID-19.pdf

สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบบริการการศึกษา
https://reg.msu.ac.th

ติดต่อสอบถาม
กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
043-754-446

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • servicedorm.msu@gmail.com