งดรับ งดใช้ งดการให้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

งานบริการหอพักนิสิตขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามช่วยกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกผ่านกิจกรรม “Save The Earth Say No Plastic ลด ละ เลิกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก”
เพื่อส่งเสริมการใช้ถุงผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแทน เพื่อลดปริมาณขยะและเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • [email protected]