การชำระค่าหอพัก ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หอพักนาดูนและหอพักชื่นชม ผ่านระบบบริหารจัดการหอพัก(สาธิต)

1. เข้าระบบงานบริการหอพักนิสิต มมส
2. เมื่อเข้าระบบงานบริการหอพักนิสิตแล้ว ให้เลื่อนลงด้านล่าง
3. เข้าไปยังระบบบริหารจัดการพัก(รร.สาธิต)
4. ใช้รหัสนักเรียนในการเข้าระบบ โดยการใส่รหัสนักเรียนทั้ง USERNAME และ PASSWORD
คลิกเพื่อชำระเงิน ถ้ามีการชำระเงินแล้วหลัง 3 วัน ทำการยังไม่ตัดยอดเงินให้ ติดต่อ กองคลังและพัสดุ
ชำระโดยใช้แอปของธนาคารสแกน QR CODE โดยจะต้องแสกนยอดทีละเดือน(จะไม่ได้รวมยอดทั้งหมด)
Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • servicedorm.msu@gmail.com
English EN Thai TH