ทุนการศึกษา สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

#เรียนต่อ มมส
ทุนการศึกษา สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ทุนภายในมหาวิทยาลัย กว่า 1,100 ทุน
– ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย กว่า 30 ทุน
– กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
– ทุนสนับสนุนนิสิตเป็นผู้ประกอบการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
043 719 817 กยศ.
043-754333 ต่อ 7275 งานทุนการศึกษา
043-754388 กองกิจการนิสิต

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • [email protected]