จุดบริการโอนย้ายทะเบียนบ้านและตารางการตรวจร่างกายนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จะมาตรวจร่างกายในระหว่างวันที่ 17 -21 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558 (เขตพื้นที่ในเมือง) สามารถโอนย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านเลขที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนิสิต โดยการยื่นเอกสารขอโอนย้ายทะเบียนบ้านได้ที่จุดโอนย้ายทะเบียนบ้าน เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วย ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ภายในใกล้จุดตรวจร่างกาย

ข้อมูลข่าว : โรงพยาบาลสุธาเวช/งานบริการหอพักนิสิต

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • [email protected]