งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมโครงการเรื่องเล่าชาวหอ (การใช้ชีวิตวิถีใหม่สู่ชีวิตวิถีถัดไป) ปี13

รองอธิการบดี มมส ร่วมกิจกรรมโครงการ
เรื่องเล่าชาวหอ (การใช้ชีวิตวิถีใหม่สู่ชีวิตวิถีถัดไป) ปี13
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมโครงการเรื่องเล่าชาวหอ (การใช้ชีวิตวิถีใหม่สู่ชีวิตวิถีถัดไป) ปี13 ณ ลานกิจกรรมหลังหอพักพยัคฆภูมิพิสัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นางสาวอนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางสวนีย์ แท่นทอง หัวหน้างานบริการหอพักนิสิต และบุคลากรงานบริการหอพักนิสิต โดยมีกิจกรรม อาทิ คณะกรรมการตัดสินเรื่องเล่าพบปะ เสวนา พูดคุยประเด็น เกี่ยวกับการเขียนเรื่องเล่าของนิสิตหอพักและการตัดสินเรื่องเล่าในครั้งนี้ รวมถึงแนวทางในการต่อยอดการจัดทำโครงการเรื่องเล่าฯ ในครั้งต่อไป , ให้ความรู้เกี่ยวการคัดแยกขยะและการ ,จัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย , มอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ชนะการประกวดเรื่องเล่าชาวหอ , ฟังดนตรี(โฟล์คซอง) , การเอาตัวรอดใน มมส และช่องทางการติดต่อ , ชมหนังสั้น , จับสลากของรางวัล
นางสวนีย์ แท่นทอง หัวหน้างานบริการหอพักนิสิต กล่าวว่า กิจกรรมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นิสิตได้ถ่ายทอดเรื่องเล่าภายในหอพักที่ตนเองได้อาศัยอยู่ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนในการเขียนเรื่องเล่า 3) เพื่อเพิ่มทักษะในการพูด การสื่อสาร โดยการให้นิสิตเล่าเรื่องผ่านคลิปวีดีโอ 4) เพื่อจัดทำหนังสั้นและหนังสือเรื่องเล่าเด็กหอในไว้เป็นอนุสรณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
งานบริการหอพักนิสิต มุ่งเน้นให้บริการด้านที่พักและความเป็นอยู่ของนิสิต ให้นิสิตอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขเปรียบเสมือนหอพักมหาวิทยาลัยเป็นบ้าน ภายใต้นิยาม “เพื่อนเราใช้ชีวิตร่วมกัน บ้านเราใช้นิยามเดียวกันที่นี่ หอพัก” นอกจากนั้นยังเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการทำกิจกรรม การวางแผน การทำงานร่วมกับคนอื่นและทักษะด้านอื่นๆ ผ่านการทำงานกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียน โดยมุ่งหวังให้นิสิตที่จบออกไปเป็นบัณฑิตสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมได้
ภาพ/ข่าว : อภิสิทธิ์ ศรีพุทธา
ที่มา : งานบริการหอพักนิสิต

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • servicedorm.msu@gmail.com
English English Thai Thai