ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์”การจัดการขยะได้ด้วยมือของเรา”ในโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ตอนหอพักสีเขียว

ชมรมสานสายใยร่วมชายคา และงานบริการหอพักนิสิต ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ “การจัดการขยะได้ด้วยมือของเรา” ในโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ตอนหอพักสีเขียว

เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ หันมาใช้ถุงผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแทน เพื่อลดปริมาณขยะและเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะ

นิสิตที่พักในหอพักใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2565

#มหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว
#หอพักสีเขียว
#เรียนรู้คู่บริการ
#MSUFORALL
#GREENUNIVERSITY
#SAY NO PLASTIC
#DORMITORY MSU

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • [email protected]