ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศปฏิทินการบริหารจัดการหอพักสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

งานบริหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Tel. 043-754418
Tel. 043-754305
Tel. 043-970695
Email : [email protected]

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • [email protected]