โครงการ”กีฬาชาวหอ” ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2565

หลักการและเหตุผล

ในการใช้ชีวิตของนิสิตในหอพักมหาวิทยาลัย นิสิตมีความจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่เพียงแต่มีความรู้ในด้านวิชาการเท่านั้น หากแต่ต้องมีความพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นนอกห้องเรียน  รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงกิจกรรม “กีฬาชาวหอ” ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต ความสามัคคี ในการอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ให้นิสิตได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองซึ่งจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

งานบริการหอพักนิสิต สังกัดกองอาคารสถานที่  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “กีฬาชาวหอ” เพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับสังคม การสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับผู้อื่น มุ่งเน้นให้นิสิตเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักมีความรักความสามัคคี และมีความผูกพันในการอยู่ร่วมกันและทำให้บรรยากาศการอยู่หอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคามน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพัก
  2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขึ้น
  3. เพื่อส่งเสริมความบันเทิง  สร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมกิจกรรมของหอพัก
  4. เพื่อสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก
  5. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาในการรับสมัครทีมนักกีฬา 9 – 30 ธันวาคม 2565

ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางแจ้งข้างอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (แข่งกีฬาแต่ละประเภท)

วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ลานหน้าศูนย์สุนทรียภาพและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เขตพื้นที่ขามเรียง (จัดงาน sports nigth)

สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ สนามกีฬากลางแจ้งข้างอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (แข่งกีฬาแต่ละประเภท)

และ ลานหน้าศูนย์สุนทรียภาพและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (จัดงาน sports nigth)

ช่องทางในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับทราบขู้มูลการแข่งขัน
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชาวหอ

📌📌ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เพจ : กีฬาชาวหอ มมส Sport Dormitory | Facebook

โทร.08-5659-0392 , 09-0350-7004

หรือรับได้กับเจ้าหน้าที่หอพัก

#ส่งใบสมัคร 08-0323-2326(พี่โอ) 08-9712-6458(พี่หนึ่ง) หรือส่งใบสมัครกับเจ้าหน้าที่หอพัก⚽️🏐🥅🏆🥇🥈🥉🎉


Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • [email protected]