ประกาศ… การทำเรื่องลาออกจากหอพักในภาคเรียนที่ 1/2566

สามารถทำได้ 3 กรณี (ตามประกาศ ) ซึ่งสามารถทำเรื่องลาออกและขอค่าประกันหอพักคืนได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2566 พร้อมยื่นเรื่องขอเงินค่าประกันคืนในระบบออนไลน์ ตาม QR CODE ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

กรณีอื่นๆที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขในการทำเรื่องลาออกให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ประจำหอพักที่นิสิตพักอาศัย

กรณีนิสิตมีความประสงค์จะโยกย้ายหอพัก ห้องพัก ภายในหอใน สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โดยติดต่อสอบถามห้องพักกับเจ้าหน้าที่ประจำหอพักที่จะโยกย้ายได้เลย

Comments are closed.
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • [email protected]