ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2566 ณ อ 
Read more
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสมัครเข้าหอพัก รอบที่3 
Read more
นิสิตที่สมัครหอพักมหาวิทยาลัยและชำระค่าบำรุงห 
Read more
เมื่อวันนี้ (26 เมษายน 2566) เจ้าหน้าที่ งานบ 
Read more
นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน สามารถสมัครผ่านระบบ 
Read more
ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ สถาบันวิจัย 
Read more
หลักการและเหตุผล ในการใช้ชีวิตของนิสิตในหอพัก 
Read more
สมัครเข้าหอพัก INFO
งานบริการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกเพื่อสมัคร
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับงานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 56 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • +66 (0) 4 37 544 18
  • servicedorm.msu@gmail.com